Otwarci na dialog

Wspólnie piszemy raport społeczny

Najbardziej strategicznym etapem jest proces zbierania danych. O wsparcie w tym projekcie poprosiliśmy pracowników NUTRICIA z różnych działów. To dzięki ich wiedzy merytorycznej oraz ogromnemu zaangażowaniu udało nam się pokazać pełny obraz oddziaływania organizacji na otoczenie. Przygotowany Raport Odpowiedzialności Społecznej obejmuje informacje dotyczące działalności firmy w latach 2011-2013 i zawiera dane opracowane według wskaźników raportowania zrównoważonego rozwoju GRI. Naszym celem jest opracowanie dokumentu według wytycznych międzynarodowego standardu raportowania GRI G4 na poziomie aplikacji „Core”.

Jesteśmy otwarci na dialog

Ponieważ od dialogu rozpoczęliśmy nasze przygotowania publikacji Raportu Odpowiedzialności Społecznej, liczymy, że kolejne odcinki raportu NUTRICIA powstaną z udziałem naszych czytelników. Każdą opinię traktujemy jako cenne źródło wiedzy i szansę na doskonalenie. Jeśli zechcą Państwo podzielić się swoimi przemyśleniami lub uwagami na temat naszej publikacji, prosimy przesyłać je na adres: jaroslaw.lepka@danone.com.

Copyright © 2019 NUTRICIA Polska