hidden
Nasza wizja

Czy wiesz że...

Dzieci nabywają umiejętność przeżuwania pokarmu w wieku około 7 miesięcy.

Nasza wizja

Chcemy być uznawani w Polsce za najbardziej odpowiedzialną firmę w branży, która w szczególny sposób troszczy się o swoich pracowników, konsumentów, partnerów biznesowych, lokalne społeczności i środowisko naturalne. To nasze marzenie. Chcemy je spełnić.

Szanujemy każdego człowieka. Jesteśmy otwarci na różnorodność, zarówno w znaczeniu kulturowym, jak i potrzeb oraz oczekiwań naszych interesariuszy. By jak najlepiej rozumieć i wspierać naszych pracowników, konsumentów i partnerów biznesowych – jesteśmy zawsze blisko nich. Mamy w sobie niegasnący entuzjazm, który sprawia, że jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę. To nasze wartości. One przybliżają nas do celu.

Nasi pracownicy są kompetentni i zaangażowani. Z nami rozwijają się zawodowo i realizują swoje pasje. Jedną z nich jest niesienie bezinteresownej pomocy najbardziej potrzebującym. Z nami budują swoją przyszłość. Dbamy o nich każdego dnia.

Nasi konsumenci kochają swoich bliskich. Troszczą się o nich dając im zdrowe i bezpieczne produkty odżywcze najwyższej jakości. Jesteśmy dumni z tego, że konsumenci wypełniają tę misję wspólnie z NUTRICIA. Wszystko co robimy – robimy dla nich.

Nasi partnerzy biznesowi to ludzie przedsiębiorczy, którzy cenią sobie nasz profesjonalizm, uczciwość i terminowość. By ułatwić im życie i zwiększyć satysfakcję ze współpracy z nami tworzymy proste i przejrzyste reguły współpracy. Zawsze dotrzymujemy danego im słowa.

Odpowiedzialność rozumiemy jako aktywny udział w życiu lokalnych społeczności, których częścią jesteśmy, jako dzielenie się naszym sukcesem i wiedzą na temat zdrowego żywienia. Budujemy bliskie relacje, by jak najlepiej zrozumieć, czego potrzebują i oczekują od nas lokalne społeczności.

Szczególnie angażujemy się w niesienie pomocy najmłodszym dzieciom z ubogich terenów wiejskich, które maja utrudniony dostęp do edukacji i są zagrożone wykluczeniem społecznym. Wiemy, że pierwsze cztery lata życia są kluczowe dla ich rozwoju intelektualnego i fizycznego. Dlatego otaczamy je kompleksową opieką w ramach pionierskiego Programu Rozwoju Małego Dziecka.

Regularnie wspieramy organizacje pozarządowe – finansowo oraz dzieląc się z nimi naszą wiedzą na temat zdrowego żywienia najmłodszych dzieci.

Finansujemy projekty pomocowe dla lokalnych społeczności, które tworzą pracownicy NUTRICIA w ramach programu wolontariatu pracowniczego Wolontariusze HOPE.

Konsekwentnie zmniejszamy wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, by służyło następnym pokoleniom.

Poprzez Fundację NUTRICIA prowadzimy edukację żywieniową oraz wspieramy naukowców w poszukiwaniu nowych, jeszcze lepszych i jeszcze bardziej bezpiecznych rozwiązań w zakresie żywienia dzieci i dorosłych.


Nasze działania
Raport wpływu
Czytaj więcej Czytaj więcej
Nasze wartości i misja
Nasze wartości i misja
Czytaj więcej Czytaj więcej