Reprezentacja Sp. z o.o. Opole

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Nutrcia Zakłady Produkcyjne sp.z o.o. z siedzibą w Opolu jako Członkowie Zarządu są wyłącznie:


Do składania wszelkich oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch (2) Członków Zarządu Spółki. Dodatkowo osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw – są wyłącznie:

  1. Pani Katarzyna Rudzińska – Dyrektor ds. Personalnych – w zakresie spraw personalnych (pracowniczych) oraz wobec Członków Zarządu Spółki,
  2. Pani Iwona Błażejowska - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w zakresie spraw personalnych (pracowniczych),
  3. Pani Elżbieta Wybieralska – Dyrektor Zakładu (Oddziału) w Krotoszynie – w sprawach związanych ze zwykłą, bieżącą działalnością Oddziału (Zakładu) Spółki prowadzonego w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej nr 37 – do kwoty nie wyższej niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) netto wartości danej sprawy w każdym przypadku.

Copyright © 2019 NUTRICIA Polska