hidden
Reprezentacja Sp. z o.o. Opole

Czy wiesz że...

Niemowlę potrzebuje ponad 2,5 krotnie więcej energii i 4 razy tyle składników odżywczych, niż osoba dorosła, w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Reprezentacja Sp. z o.o. Opole

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Nutrcia Zakłady Produkcyjne sp.z o.o. z siedzibą w Opolu jako Członkowie Zarządu są wyłącznie:

  • Członek Zarządu – Andrzej Drosik
  • Członek Zarządu – Paweł Kłeczek

Do składania wszelkich oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch (2) Członków Zarządu Spółki. Dodatkowo osobami uprawnionymi do reprezentowania Spółki na podstawie udzielonych im pełnomocnictw – są wyłącznie:

  1. Pani Katarzyna Rudzińska – Dyrektor ds. Personalnych – w zakresie spraw personalnych (pracowniczych) oraz wobec Członków Zarządu Spółki,
  2. Pani Iwona Błażejowska - Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich w zakresie spraw personalnych (pracowniczych),
  3. Pani Elżbieta Wybieralska – Dyrektor Zakładu (Oddziału) w Krotoszynie – w sprawach związanych ze zwykłą, bieżącą działalnością Oddziału (Zakładu) Spółki prowadzonego w Krotoszynie przy ul. Kobylińskiej nr 37 – do kwoty nie wyższej niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) netto wartości danej sprawy w każdym przypadku.


Nasze działania
Raport wpływu
Czytaj więcej Czytaj więcej
Nasze wartości i misja
Nasze wartości i misja
Czytaj więcej Czytaj więcej