Jakość i bezpieczeństwo

Działania NUTRICIA Zakłady Produkcyjne skoncentrowane są na zadowoleniu Klientów w każdym aspekcie prowadzonej działalności. W swojej pracy opieramy się na trzech filarach jakości: myśleniu systemowym, stałym doskonaleniu oraz wzajemnej współpracy i życzliwości.

NUTRICIA jest organizacją odpowiedzialną społecznie, której działania skupiają się w obszarach:

Zobowiązania firmy w stosunku do jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte są w realizowanych Politykach:

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem żywności NUTRICIA Zakłady Produkcyjne obejmuje produkcję środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niemowląt i dzieci.

System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności oparty jest o wymagania określone w:

Potwierdzeniem zgodności systemu z powyższymi wymaganiami są wydane przez niezależną, uznaną jednostkę certyfikującą Lloyd`s Register Quality Assurance certyfikaty:

System Bezpieczeństwa Żywności zaprojektowany, wdrożony i utrzymany jest w ramach systemu zarządzania jakością oraz włączony do najwyższego poziomu zarządzania firmą.

W jego skład wchodzą:

Podstawowym celem firmy jest wytworzenie dla Konsumentów wyrobów bezpiecznych dla zdrowia i zaspokajających ich specyficzne potrzeby żywieniowe.

Copyright © 2019 NUTRICIA Polska