W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności. Czy zgadzają się Państwo na używanie plików cookies?

Zgadzam się        Nie zgadzam się

hidden
Nota prawna

Czy wiesz że...

W ramach programu Well-being nasi pracownicy regularnie uprawiają różne aktywności fizyczne, poszerzają wiedzę na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Nota prawna

NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361,
NIP 824-10-00-856,
kapitał zakładowy 12.200.000,00 PLN,
Nr BDO: 000017007.

NUTRICIA

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Własność przemysłowa i prawa autorskie

"NUTRICIA", "BoboVita", "Bebiko", "Bebilon", „IMMUNOFORTIS ®”, „Milupa”, „Nutridrink”, „Nutrison” oraz inne marki produktów prezentowanych na tej stronie lub symbole są przedmiotem praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym stanowią zarejestrowane znaki towarowe Grupy NUTRICIA.

Wszystkie informacje i materiały , jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody NUTRICIA Polska Sp. z o.o. i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, NUTRICIA Polska Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona "tak jak jest". NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów i plików wideo lub audio.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak przykładowo Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI (dostęp za pośrednictwem naszej witryny).

Zmiany warunków i zastrzeżeń

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., styczeń 2008 r.


Nasze działania
Raport wpływu
Czytaj więcej Czytaj więcej
Nasze wartości i misja
Nasze wartości i misja
Czytaj więcej Czytaj więcej