W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności. Czy zgadzają się Państwo na używanie plików cookies?

Zgadzam się        Nie zgadzam się

hidden
Nota prawna

Czy wiesz że...

Roczny zapas naszych produktów, zjadanych przez polskie maluszki, waży tyle, co 90 samolotów Airbus A380.

Nota prawna

NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361,
NIP 824-10-00-856,
kapitał zakładowy 12.200.000,00 PLN.

NUTRICIA

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. prowadzi tę stronę na Twój prywatny użytek. Możesz pobierać materiały prezentowane na tej stronie wyłącznie do własnych, prywatnych i niekomercyjnych celów (nie dotyczy materiałów wykorzystywanych przez dziennikarzy), pod warunkiem, że zachowasz w nich wszystkie informacje o prawach autorskich lub inne informacje dotyczące zastrzeżonego charakteru takich materiałów. Bez upoważnienia udzielonego przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy tekstów, obrazów oraz plików audio i wideo.

Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony. Dostęp do strony lub korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Własność przemysłowa i prawa autorskie

"NUTRICIA", "BoboVita", "Bebiko", "Bebilon", „IMMUNOFORTIS ®”, „Milupa”, „Nutridrink”, „Nutrison” oraz inne marki produktów prezentowanych na tej stronie lub symbole są przedmiotem praw autorskich i praw własności przemysłowej, w tym stanowią zarejestrowane znaki towarowe Grupy NUTRICIA.

Wszystkie informacje i materiały , jakie można ujrzeć lub przeczytać na tej stronie są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody NUTRICIA Polska Sp. z o.o. i osób trzecich uczestniczących w tworzeniu tej strony.

Odsyłacze do zewnętrznych stron internetowych

W zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy prawa właściwego, NUTRICIA Polska Sp. z o.o. wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.

Ograniczenie odpowiedzialności

Cała zawartość niniejszej witryny została dostarczona "tak jak jest". NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z tej witryny internetowej. NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie także żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem z witryny jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów i plików wideo lub audio.

Przesyłane materiały, pytania i odpowiedzi

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje na siebie i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie materiały dostarczone do któregokolwiek z naszych serwerów.

Dane osobowe

Dane osobowe, takie jak przykładowo Twoje nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, które zostaną nam dostarczone, będą wykorzystywane zgodnie z zasadami naszej POLITYKI OCHRONY POUFNOŚCI (dostęp za pośrednictwem naszej witryny).

Zmiany warunków i zastrzeżeń

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. może w dowolnym czasie wprowadzać zmiany do niniejszych warunków i zastrzeżeń aktualizując informacje zamieszczone na tej stronie. Ponieważ takie zmiany są dla Ciebie wiążące, powinieneś okresowo odwiedzać tę stronę, by zapoznać się z aktualnymi warunkami i zastrzeżeniami.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., styczeń 2008 r.


Nasze działania
Raport wpływu
Czytaj więcej Czytaj więcej
Nasze wartości i misja
Nasze wartości i misja
Czytaj więcej Czytaj więcej