W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności. Czy zgadzają się Państwo na używanie plików cookies?

Zgadzam się        Nie zgadzam się

hidden
Tworzymy razem zdrowszą przyszłość przez wkład w rozwój kraju, społeczeństwa i działania na rzecz zdrowia

Czy wiesz że...

Konsultantki z Serwisu Konsumenckiego Nutricia codziennie doradzają mamom. Każdej mamie chcemy pomóc, rozwiać wątpliwości i dodać otuchy!

Tworzymy razem zdrowszą przyszłość przez wkład w rozwój kraju, społeczeństwa i działania na rzecz zdrowia

Spółki DANONE publikują pierwszy wspólny Raport wpływu

60 mln zł przeznaczonych na działania społeczne, istotna zmiana nawyków żywieniowych Polaków na bardziej prawidłowe, 70 inicjatyw społecznych realizowanych przez pracowników każdego roku i wkład w gospodarkę Polski w wysokości 2,85 mld zł – to tylko wybrane efekty działań grupy spółek DANONE podsumowane w opublikowanym właśnie Raporcie wpływu.

Tworzymy razem zdrowszą przyszłość przez wkład w rozwój kraju, społeczeństwa i działania na rzecz zdrowia DANONE w Polsce  tworzą liderzy w kategoriach wartościowych produktów: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywienie medyczne). Wszystkie spółki realizują strategię podwójnego zobowiązania – wraz z rozwojem biznesu, troszczą się o kwestie społecznie istotne. Grupę spółek DANONE łączy także wspólna misja: niesienie zdrowia przez żywność tak wielu ludziom, jak to możliwe, która determinuje działania spółek we wszystkich obszarach działalności. Stworzony po raz pierwszy, wspólny dla wszystkich spółek DANONE Raport wpływu, pokazuje rezultaty działań firm w trzech kluczowych obszarach: gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska.

Rozwijając się, dbamy o rozwój otoczenia

Wyniki finansowe, jakie osiągają spółki DANONE, generują rocznie 2,85 mld zł w polskiej gospodarce. Jest to kwota równa 30% wydatków przeznaczonych w budżecie państwa na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2017 r. Każdego roku spółki DANONE zasilają budżet Państwa 55 milionami złotych, co jest równe rocznym kosztom dopłat rządowych do zalesiania gruntów.
„DANONE w znaczący sposób stymuluje polską gospodarkę. Za łączną wartość wynagrodzeń wygenerowanych przez spółki, czyli 630 mln zł, można byłoby kupić blisko 8 proc. wszystkich mieszkań oddanych do użytku w Warszawie, a dzięki działalności spółek DANONE utrzymano w gospodarce 14 586 miejsc pracy, czyli liczbę etatów, która pozwoliłaby na redukcję bezrobocia w Warszawie o połowę.” –  mówi Rafał Rudzki z Deloitte.
Poprzez opłaty i podatki, spółki DANONE wspierają dodatkowo finansowanie wielu zadań z zakresu inwestycji publicznych: infrastrukturę, ochronę środowiska, zdrowie czy edukację. Przykładem jest gmina Jeleśnia, w której wartość odprowadzanych przez spółki podatków i opłat, 2 mln zł, pokryłaby 100% planowanych wydatków gminy Jeleśnia na drogi publiczne gminne i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Współpracując z krajowymi dostawcami, spółki DANONE starają się podejmować działania wpływające w sposób bezpośredni na ich rozwój. Specjalnie dla dostawców mleka stworzony został program Nowe Pokolenie Rolników, który umożliwia im zdobycie nowych kompetencji, a także optymalizację funkcjonowania gospodarstw. Długofalowa współpraca to kolejna charakterystyczna cecha relacji z partnerami spółek – większość dostawców warzyw i owoców do posiłków BoboVita, z którymi współpracuje Nutricia, jest związanych ze spółką od ponad 10 lat. 

Wszystko co robimy, robimy dla zdrowia


Jako producent żywności, DANONE postrzega kwestię żywienia szeroko, jako obszar mający zasadniczy wpływ na zdrowie ludzi. Do tej roli podchodzi w sposób odpowiedzialny znacząco wykraczając ponad dostarczanie konsumentom wartościowych produktów. We współpracy z partnerami, firma zidentyfikowała niedobory niezbędnych składników w diecie Polaków. W ostatnim roku odkryliśmy m.in. że:
•    42% dzieci w wieku 2-3 lata ma niedobory wapnia* w diecie,
•    94% dzieci w wieku 2-3 lata ma niedobory witaminy D** w diecie,
•    zaledwie 1/5 wypijanych przez dzieci płynów stanowi woda, a powinna być głównym źródłem nawodnienia**,
•    dieta dzieci między 1. a 3. rokiem życia jest niewłaściwie zbilansowana: aż 88 proc. dzieci je za mało warzyw**.
W naszych działaniach skupiamy się na odpowiadaniu na aktualne wyzwania żywieniowe poprzez doskonalenie produktów, ale również tworzenie programów edukacyjnych we współpracy z ekspertami w dziedzinie żywienia – mówi Marek Wojtyna, Prezes Zarządu Danone, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie.

DANONE wierzy, że kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych  jest ważne już od najmłodszych lat. Dlatego angażuje  się w programy edukacyjne skierowane do dzieci. W rezultacie prowadzonego programu  „Mamo, Tato wolę wodę”, 58 proc. dzieci, które wzięło w nim udział piło wodę więcej i częściej, 44 proc. dzieci ograniczyło picie słodzonych napojów na rzecz wody, a ponad połowa (54 proc.) zaczęła oszczędzać wodę. Warto również wspomnieć o programie edukacyjnym „Śniadanie daje moc”, którego celem jest promowanie wśród dzieci wiedzy na temat prawidłowego odżywiania, i który w ciągu wszystkich edycji dotarł do 900 tys. dzieci.

Wiedza na temat prawidłowego żywienia ważna jest również dla dorosłych, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej. Prowadzona przez Nutricię Medyczną kampania „Twoje posiłki w walce z chorobą” ma za zadanie szerzenie wiedzy na temat roli żywienia medycznego we wsparciu osób z chorobami nowotworowymi. Dzięki kampanii świadomość, że żywienie medyczne to specjalistyczne żywienie dla osób chorych wzrosła aż o 35 proc. Prawidłowo stosowane żywienie medyczne pozwala zmniejszyć koszty terapii  oraz poprawić  jakość życia osób chorych i ich bliskich.

One planet. One health

W ciągu ostatnich 15 lat spółki DANONE przeznaczyły na realizację projektów społecznych 60 milionów złotych. Obok programów związanych z promocją zdrowego stylu życia oraz edukacją żywieniową, DANONE angażuje się również w długofalowe inicjatywy mające na celu ochronę środowiska naturalnego wychodząc z założenia, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety.

„Wierzymy, że wartościowa żywność zależy od kondycji planety. Jako firmy odpowiedzialne społecznie, spółki DANONE działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i podejmują inicjatywy, które mają na celu ochronę środowiska w obszarach bezpośrednio związanych z ich działalnością. Woda, jest jednym
z najważniejszych obszarów. Dlatego podejmujemy liczne wysiłki, aby chronić jej cenne zasoby przez opracowywanie programów retencyjnych, przez sadzenie drzew i rozwiązania, które optymalizują jej zużycie na poziomie operacyjnym ” – mówi Frédéric Guichard, Dyrektor Generalny Żywiec Zdrój, który odpowiada również za współpracę i integrację spółek DANONE w Polsce.

Kontynuacją codziennego zaangażowania spółek DANONE na rzecz ekologii są zobowiązania dot.  ochrony klimatu ogłoszone w Raporcie wpływu. Zgodnie z nimi grupa spółek DANONE zobowiązuje się do:
•    pracy nad rozwojem opakowań poprzez poszukiwanie nowoczesnych materiałów pochodzących ze źródeł alternatywnych;
•    budowania jeszcze lepszych, bardziej odpowiedzialnych praktyk w zakresie gospodarowania wodą
i ochrony zasobów wodnych;
•    promowania zrównoważonego podejścia do rolnictwa, które chroni i szanuje ludzi, troszczy się
o planetę, a także dba o dobrostan zwierząt.

#OnePlanetOneHealth

Więcej informacji udziela:
Martyna Węgrzyn
martyna.wegrzyn@danone.com
T: 509 058 025

*Fundacja Nutricia, Instytut Matki i Dziecka, 2017, Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie, 2016
**tamże

O grupie spółek DANONE
DANONE to światowy lider na rynku żywności dopasowanej do potrzeb odbiorcy na każdym etapie jego życia.
W Polsce funkcjonują 4 spółki należące do grupy: Danone (świeże produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i napoje), Nutricia (żywność dla niemowląt i małych dzieci) oraz Nutricia Medyczna (żywność medyczna), które łączy podwójne zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz realizacja misji DANONE, zgodnie z którą poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe. Działamy  w ramach 12 lokalizacji w kraju, w których zatrudnienie znajduje łącznie niemal 3 500 osób.

O Raporcie wpływu Grupy Spółek DANONE:
Aby dokładnie zmierzyć wpływ spółek DANONE, eksperci z Deloitte wykorzystali model Input-Output - dzięki zastosowaniu którego można zobaczyć, w jaki sposób działalność jednego przedsiębiorstwa wpływa na rozwój pozostałych gałęzi i podmiotów gospodarki. Generowane przez DANONE efekty, obliczone na podstawie danych z 2016 r., zostały przedstawione przy wykorzystaniu trzech zmiennych: wartości dodanej, zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
Wpływ działalności operacyjnej spółek DANONE w Polsce został skwantyfikowany z wykorzystaniem modelu przepływów międzygałęziowych Leontiefa. Odzwierciedla on zależności między poszczególnymi gałęziami gospodarki i pozwala oszacować, jakie efekty w całej gospodarce generuje działalność danego podmiotu w takich kategoriach, jak: wartość dodana, zatrudnienie, dochody gospodarstw domowych.
Analizy, których podsumowanie przedstawiono w  raporcie zostały przeprowadzone przez zespół Sustainability Consulting Central Europe z Deloitte Advisory Sp. z o.o. w okresie kwiecień – wrzesień 2017 roku. Za koordynację prac po stronie spółek DANONE odpowiadał zespół Centrum Korporacyjnego spółek DANONE (General Secretary Nordics, Poland & Baltics).
Link do raportu

Nasze działania
Raport wpływu
Czytaj więcej Czytaj więcej
Nasze wartości i misja
Nasze wartości i misja
Czytaj więcej Czytaj więcej