NUTRICIA Polska - trzeci raz Najlepszym Pracodawcą

NUTRICIA Polska została laureatem 10. edycji programu Najlepsi Pracodawcy w 2015 roku w kategorii dużych przedsiębiorstw. Firma jest wiodącym producentem żywności medycznej oraz produktów dla niemowląt i małych dzieci, tytuł Najlepszego Pracodawcy uzyskała już trzeci rok z rzędu.

To już 10. edycja programu Najlepsi Pracodawcy, tytułem zostało uhonorowanych w tym roku 11 firm, w tym NUTRICIA Polska. Uzyskanie tytułu Najlepszego Pracodawcy po raz kolejny potwierdza, że NUTRICIA Polska oferuje angażujące i motywujące miejsce pracy. Według NUTRICIA podstawą przyjaznego środowiska zawodowego jest partnerski dialog prowadzony z pracownikami oraz codzienna motywacja do działań, które gwarantują długofalowy rozwój firmy.

Firma NUTRICIA Polska osiągnęła sukces i wyróżnia się na rynku dzięki pracownikom, ich wspaniałemu zaangażowaniu i wyjątkowej postawie. Właśnie dlatego strategie zarządzania zasobami ludzkimi powstają w oparciu o to, co organizacja ma wyjątkowego w sobie – wartości HOPE, postawy przywódcze CODE, a także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Spójność działań wewnątrz i na zewnątrz organizacji znajduje odzwierciedlenie w podejściu NUTRICIA do polityki wynagradzania, benefitów oferowanych pracownikom, zarządzania różnorodnością, a także w  programach dla Rodziców i programach realizowanych w trosce o dobrostan pracowników.

Więcej informacji o strategii zarządzania zasobami ludzkimi w NUTRICIA można znaleźć w Raporcie Odpowiedzialności Społecznej pt. „Zespół, wartości, wspólny cel”.

Badanie Najlepsi Pracodawcy przeprowadza firma Aon Hewitt, która specjalizuje się w doradztwie i  rozwiązaniach z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. Program Najlepsi Pracodawcy jest realizowany od 2005 roku i jest największym badaniem tego typu w Polsce.

Copyright © 2018 NUTRICIA Polska